Šie sīkdatņu noteikumi attiecas uz interneta vietni www.intervals.lv (turpmāk – Vietne). Tie skaidro kā personas datu pārzinis – Kalna iela SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 45403025153, juridiskā adrese: Miera iela 4-17, Ļaudona, LV-4862, Latvija (turpmāk – Pārzinis), izmanto Vietnē sīkdatnes (“cookies”).

1. KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko izmanto interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Teksta failā ir informācija, kas tiek izmantota, lai atpazītu konkrētas tīmekļa vietnes lietotāju un, atceroties lietotāja izdarītās izvēles, uzlabotu tā vietnes lietošanas pieredzi.

2. KĀDIEM MĒRĶIEM PĀRZINIS IZMANTO SĪKDATNES

Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu Vietnes funkcionalitāti un lietošanu. Pārzinis izmanto:

  • Obligātās sīkdatnes – tiek izmantotas autentifikācijai, nodrošinot lietotāja atpazīšanu un netraucētu Vietnes funkcionēšanu, un Vietnes drošībai un integritātei. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.
  • Funkcionālās sīkdatnes – funkcionāli atbalsta Vietnes vidi un nodrošina iespēju veikt ērtu preču pasūtīšanu un pirkuma veikšanu Vietnē, piemēram, ievērojot lietotāja izvēles un nodrošinot individuālas funkcijas.
  • Analītiskās sīkdatnes – uzkrāj informāciju par to, kā un cik bieži tiek izmantota un apmeklēta Vietne un kādi meklēšanas rīki tiek izmantoti. Sīkdatņu statistika var tikt iegūta arī no trešo personu interneta vietnēm.
  • Mērķa vai reklāmas sīkdatnes – uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto Vietni, nodrošinot lietotāja vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu izstrādi. Vietnē var tikt izmantota trešo pušu sīkdatņu informācija.

3. TREŠO PUŠU SĪKDATNES

Trešo pušu sīkdatnes nosaka trešās personas, kuru pakalpojumus izmanto Pārzinis vai kuru pakalpojumi ir saistīti ar Vietni. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai Pārzinis iegūtu informāciju par to, kas ir populārs un kas nav. Tāpat citas tīmekļa vietnes, kuras apmeklē lietotājs, var ietvert sīkdatņu izmantošanu. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus Pārziņa kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

4. SĪKDATŅU SAGLABĀŠANA

Apmeklējot Vietni, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm un sīkdatņu pārsūtīšanai uz lietotāja ierīces pārlūkprogrammu.

5. SĪKDATŅU IEROBEŽOŠANA

Pēc lietotāja vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst.  Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Ja lietotājs nevēlas, lai tā lietotajā datorā vai citā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) tiktu izmantotas sīkdatnes, lietotājs var mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs lietotājam lietot Vietni, taču tas var ierobežot lietotājam Vietnes izmantošanas iespējas. Lietotājam jāņem vērā, ka nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama Vietnes pilnvērtīga lietošana.

6. SĪKDATŅU NOTEIKUMU IZMAIŅAS

Pārzinis ir tiesīgs grozīt šos sīkdatņu noteikumus pēc saviem ieskatiem, informējot par to lietotājus Vietnē.